Mùa xuân năm 1945. Một nhóm phát xít, dẫn đầu bởi một chỉ huy có liên quan, tình cờ đến một ngôi làng bị bỏ hoang trong một vùng hoang vu hẻo lánh. Có những cô gái trẻ sống mà không có sự chăm sóc của tay sai Hitler. Những cô gái trẻ không có khả năng tự vệ bị ép buộc quan hệ tình dục bằng hình thức tinh raisevent.ru nhất. Bỏ trốn là đầy rẫy sự hành quyết, vì vậy những người nghèo buộc phải chịu đựng sự bắt nạt của những người lính. raisevent.ruệc lạm dụng danh dự không làm suy sụp tinh thần của duy phim sec manh khong che nhất một người đẹp, người sau lần cưỡng hiếp đầu tiên đã nghĩ ra một kế hoạch bỏ trốn. Đánh lạc hướng lính canh sẽ cho phép những thiếu nữ bị sỉ nhục trốn thoát khỏi những tên vô lại người Ý. Những người phụ nữ này chẳng qua là chiến lợi phẩm của bọn cặn bã, thứ phải được sử dụng trước tòa án binh!

Trực tuyến người lớn loại của một tương tự đoạn phim